ילדים
אקסטרים
מילקה
קראנץ
אוראו
קוקילידה
לה פרוטה
אבטיח
SUPEROLLER
גומיגם
חמשושים
לה קרמריה
מופחת קלוריות
מצופים וקרחונים

מדיניות פרטיות

 1. תנאי שימוש ומדיניות הפרטיות:

 

תנאי שימוש אלו ומדיניות הגנת פרטיות זו מהווים חלק בלתי נפרד מהשימוש באתר www.froneri.il. החברה כהגדרתה להלן מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשים באתרים שהיא מנהלת ומפעילה בכתובת www.Froneri.il, ובכל כתובת נוספת בהתאם לשיקול דעתה של חברת נגה גלידות בע”מ ח.פ 550015887 (להלן בהתאמה: “האתר” ו”החברה” או “נגה”):

תנאים אלה נכתבו במטרה ללמד אותך מהם תנאי השימוש ומהי מדיניות הפרטיות הנהוגה באתר. הם סוקרים, בין השאר, את האופן שבו משתמשת החברה במידע הנמסר לה על-ידי המשתמשים באתר, או שנאסף על-ידה בעת השימוש באתר וכל זאת בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981 (להלן: “החוק”).

במדיניות זו, הביטוי “מידע אישי” פירושו כל מידע שניתן לעשות בו שימוש באופן סביר על-מנת לזהות אותך, לרבות שמך הפרטי ושם משפחתך, מספר הטלפון שלך, כתובת הדואר האלקטרוני שלך ועוד, מדיניות זו מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר.

השימוש באתר ובכלל זה בשירותים ובתכנים הכלולים בו מעיד על הסכמתך למדיניות פרטיות זו (להלן: “מדיניות הפרטיות“) ולתנאים נוספים המופיעים באתר, לרבות תנאי השימוש והוראות נוספות שייתכן ויופיעו במהלך השימוש באתר (כולם ביחד: “המסמכים המחייבים“). מדיניות זו מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והיא פונה באופן שווה לשני המינים.

 

 1. מסירת פרטים לאתר:

בעת ביצוע פעולות באמצעות האתר, כגון עיון במגוון המוצרים המופיעים באתר, יתועדו פרטי קריאתך. כמו כן, במדורים ובשירותים נוספים באתר תתבקש למסור פרטים אישיים, לרבות מידע הנוגע אליך באופן אישי, לדוגמה בדף “צור קשר”. על כן, הנך מצהיר כי מסירת הפרטים האישיים בעת השימוש באתר, נעשית מרצונך החופשי ובהסכמתך.

בעת השימוש באתר, עליך למסור פרטים נכונים, מדויקים ומלאים והנך מאשר בזאת את נכונות הפרטים שמסרת. אינך חייב למסור את הפרטים, אולם פרטים שגויים, או אי מסירת מלוא הפרטים הנדרשים עלולים למנוע ממך את האפשרות להשתמש בשירותים באתר, לפגוע באיכות השירות הניתן לך, לרבות לסכל את השלמת הביצוע של פנייתך וכן לפגוע ביכולת ליצור קשר איתך. אם פרטיך השתנו, עליך לעדכנם באופן מקוון באתר.

כאשר אתה מוסר פרטים אישים של צד שלישי, אתה מצהיר כי קיבלת את הסכמתו המפורשת למסירת פרטיו להנהלת האתר, לשם השימוש בפרטים אלה, בהתאם למדיניות זו.

 

השימוש באתר אינו כרוך ברישום. עם זאת, אזורים ומדורים שונים באתר, כגון, יצירת קשר עם החברה באמצעות טפסי קשר מקוונים המצויים באתר, עשויים להיות כרוכים ברישום ומסירת פרטים ומידע אישי, כגון שם מלא, טלפון, כתובת דוא”ל פעילה ופרטים נוספים לפי הצורך ונסיבות העניין.

אנו עשויים לאסוף מידע נוסף בעת יצירת קשר ותכתובת שלך מול החברה, למשל בעת שאתה מגיש בקשות או פניות כלשהן לחברה.

 

 1. מידע שנאסף:

בעת השימוש שלך באתר, הנהלת האתר עשויה לאסוף מידע על נוהגיך באתר, מידע או פרסומות שקראת, העמודים שבהם צפית, השירותים שעניינו אותך, מקום המחשב ונתוני כתובת האינטרנט (IP Address) שבאמצעותם ניגשת לאתר ועוד.

בנוסף, הנהלת האתר רשאית לאסוף ולהסתייע בשירותיהם של צדדים שלישיים כדי לאסוף ולנתח מידע אנונימי, סטטיסטי, או מצרפי (אגרגטיבי) בקשר עם השימוש באתר, לרבות מידע שנוגע לפרטיך ולפעילותך באתר.

המידע שנגה אוספת נשמר במאגר המידע שלה, המאוחסן אצל ספקי אירוח שרתים וגיבוי מידע.

מידע נוסף, כפי שמפורט במדיניות זו נאסף ונשמר על ידי חברות אחרות (כדוגמת חברות סטטיסטיקה וכיו”ב).

 

 1. השימוש במידע:

 

הפרטים שתמסור והפרטים שייאספו לגבי נוהגיך במהלך השימוש שלך באתר, יישמרו במאגר מידע הלקוחות של נגה. השימוש באתר ו/או מתן הסכמתך לאיסוף המידע ועיבודו תחת תנאי מדיניות הפרטיות, מהווים הצהרתך כי הנך מסכים שפרטיך יישמרו במאגר המידע של נגה וינוהלו בו. המידע שבמאגר ישמש למטרה שלשמה הוקם ובהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין וכן למטרות המפורטות להלן:

 • כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר, ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים באתר וציפיותיהם ולשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים;
 • כדי לאפשר לך וליתר המשתמשים להתאים את השירותים באתר להעדפותיך ולמטרה זו, יצירת פרופילים של לקוחות וניטור משתמשים באתר ופעולותיהם;
 • ליצירת הקשר איתך כשהנהלת האתר סבורה שקיים צורך בכך;
 • לצורך ניתוח מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים ומסירתו. מידע זה לא יזהה אותך אישית;
 • לשם תפעולו התקין ופיתוחו של האתר;
 • לצורך ניהול לקוחות על ידי הנהלת האתר;
 • לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש והרכישה של האתר.

 

 1. שימוש באתר:

הזכויות באתר, על כל התכנים הנמצאים בו ושירותיו, לרבות זכויות היוצרים והקניין הרוחני, הן של  נגה או והיא בעלת זכויות שימוש בהן וכן כל זכות אחרת. אין לעשות כל שימוש בתכנים ובשירותים האמורים, לרבות בסימני המסחר או בתמונות המוצגות באתר, לכל מטרה שהיא, ללא הסכמה מפורשת של נגה.

אין למסור או להעלות לאתר תכנים פוגעים באדם או בקבוצה, תכנים שיש בהם הסתה כנגד אדם או קבוצה, תכנים הקוראים לאלימות או מעודדים אלימות, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, תכנים פורנוגראפיים או המיועדים למבוגרים בלבד, תכנים שמטרתם לבזות או לפגוע  בנגה או במי מטעמה או תכנים המנוגדים לחוק, שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק.

תכנים שנמסרו לנגה באתר על ידי קטינים, הכוללים פרטים העלולים לחשוף את זהותם, מענם, בית הספר שבו הם לומדים, כתובת הדואר האלקטרוני ומספר הטלפון שלהם, טעונים אישור האפוטרופוס שלהם.

אין ליצור קישור לאתר מכל אתר המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה או תכנים המנוגדים לחוק, שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק.

הגולש מתחייב, בעצם השימוש באתר, לשפות את נגה ומי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם עקב הפרת תנאי שימוש אלה או בגין כל טענה, תביעה או דרישה שתועלה נגד נגה וכל מי מטעמה על ידי צד שלישי כתוצאה מתכנים שמסר אותו גולש לפרסום באתר או כל שימוש שעשה בשירותיו.

 

 1. מסירת מידע לצד שלישי:

הנהלת האתר לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים שאינם קשורים אלה והמידע שנאסף על פעילותך באתר אלא במקרים שלהלן:

 • ככל שהדבר דרוש לצורך אספקה תקינה של שירותי האתר, תמיכה ושירות לקוחות, ניהול האתר ובקרתו, היענות לבקשותיך, לאפשר פעולות שיווקיות שונות.

הנהלת האתר תגביל גישה למידע כאמור למידע שדרוש לצדדים שלישיים אלה באופן סביר על מנת לבצע את המטרות לשמם הנהלת האתר התקשרה עימם, והנהלת האתר דורשת מצדדים שלישיים אלה לשמור על חשאיות פרטיך האישיים ולעמוד בתנאי חקיקת הפרטיות הרלוונטיים לרבות הגנה נאותה על פרטיך האישיים. צדדים שלישיים אלה יוכלו להשתמש בפרטיך האישיים רק לצורך אספקת שירותיהם להנהלת האתר ולא יורשו לעשות בהם שימוש לכל מטרה אחרת.

צדדים שלישיים אלה כוללים ספקי IT (כגון ספקי שירותי ענן, ספקי שרתים חיצוניים), חברות מדיה פרסומיות, ספקי שירותי מחקרים וסקרים וכיו”ב.

 • אם תפר את תנאי השימוש באתר, או אם תבצע באמצעות האתר, או בקשר איתו, פעולות הנחזות על ידי הנהלת האתר כמנוגדות לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה;
 • אם יתקבל בידי הנהלת האתר צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך או את המידע אודותיך לצד שלישי;
 • בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין החברה;
 • בכל מקרה שהנהלת האתר תסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי;
 • מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הנהלת האתר תהיה רשאית להעביר את פרטיך והמידע שנאסף בעקבות השימוש שעשית באתר לחברות או לארגונים אחרים הקשורים להנהלת האתר, כדוגמת חברת-אם, חברה-בת וחברה אחות ובלבד שהם ישתמשו במידע זה רק על-פי הוראות מדיניות פרטיות זו;
 • ביחס למידע אנונימי, מצרפי וסטטיסטי, הנהלת האתר רשאית למסור מידע ולשתפו כאמור עם חברות או ארגונים אחרים הקשורים בהנהלת האתר וכן עם ספקים, שותפים עסקיים, מפרסמים וכל צד שלישי בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, אך היא לא תחשוף בפניהם ביודעין, או במכוון את זהותך ללא הסכמתך;
 • אם החברה תארגן את פעילותה או את פעילות האתר במסגרת אחרת וכן במקרה שתשנה את המבנה המשפטי או תתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי – היא תהיה זכאית להעביר לתאגיד החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיך במאגר המידע של החברה ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.

העברת מידע כאמור עשויה לכלול העברת מידע מחוץ לגבולות מדינת ישראל בכפוף להסכם המחיל את חוקי הגנת הפרטיות הרלוונטיים.

 

 1. Cookies:

האתר משתמש ב’עוגיות’ (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע.

‘עוגיות’ הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי החברה.

האתר נעזר בנוסף גם ב-Cookies שמקורם בצדדים שלישיים, בהם Google Analytics, שירותי הפרסום של חברת גוגל, ורשתות חברתיות כגון פייסבוק. קבצי העוגיות נועדו עבור הצגת מודעות בדבר מוצרים או שירותים בהתבסס על פעילויותיך השונות ברחבי האינטרנט ואתרים ושירותים אחרים בהם ביקרת. בנוסף, קבצי ה-Cookies שמקורם בפייסבוק נועדו להציג לך מידע באתר שמקורו בפייסבוק, לסמן תכנים ש’אהבת’, להמליץ לך על תכנים אחרים שעשויים לעניין אותך ועוד.

בעת ביקור באתר, הדפדפן שלך שולח נתונים מסוימים ל-GOOGLE (גוגל) ובין היתר גם את כתובת המחשב שלך (IP).

אם אינך רוצה לקבל קבצי עוגיות, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. זכור, עם זאת, שנטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר. השימוש בקבצי עוגיות אינו תנאי לשימוש באתר.

 

למידע נוסף אודות סוגי העוגיות שגוגל או מי מטעמה אוספים וכיצד הם משתמשים בקבצים אלו, ראה הרחבה במרכז המידע של גוגל;

https://policies.google.com/privacy?hl=iw

וכאן:

https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/us/

למידע נוסף אודות השימוש בקבצי ‘עוגיות’ על-ידי פייסבוק או מי מטעמה, ראה הרחבה במדיניות ה’עוגיות’ של פייסבוק:

https://www.facebook.com/policies/cookies/.

למידע נוסף אודות אפשרות הסרתך משירות Google Analytics, לחץ כאן:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

למידע נוסף אודות אפשרות הסרתך משירותי הפרסום של גוגל, לחץ כאן:

https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=iw

למידע נוסף אודות אפשרות הסרתך משירות הפרסומות של פייסבוק, לחץ כאן:

https://www.facebook.com/business/help/117271728356988

למידע נוסף אודות שירותי הפרסום של פייסבוק, לחץ כאן:

https://www.facebook.com/business/help/169249477193317

 

 1. ניטור:

באתר עשויים להיות קישורים (לינקים) לאתרים שונים ברשת האינטרנט. מובהר ומודגש כי העובדה שהאתר מקשר לאתרים אלה אינה מעידה על הסכמת נגה לתכנים של אותם אתרים ואינה מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם, לחוקיותם, לנהלי אותם אתרים בתחום הפרטיות ולכל היבט אחר הכרוך בתפעולם. נגה אינה אחראית לתכנים שאליהם מפנים הקישורים ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.

נגה אינה מתחייבת כי הקישורים באתר יהיו תקינים בכל עת ויפנו את הגולש לאתר אינטרנט פעיל. נגה רשאית להסיר מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים על פי שיקול דעתה המוחלט.

 

 1. פרסומות:

נגה תהא רשאית להציג, מפעם לפעם, מודעות או תכנים פרסומיים של באתר לקידום ושיווק מוצרים. הצגת תכנים אלו תעשה בין אם בבאנר פרסומי, במודעות או בתכנים.

החברה תהיה רשאית לשלוח אליך מפעם לפעם דברי פרסומת בכפוף להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס’ 40), התשס”ח-2008.

 

 1. אבטחת מידע:

נגה מייחסת חשיבות עליונה לאבטחת המידע במערכותיה. איסוף המידע ושמירתו נעשים על ידי נגה בסביבה מאובטחת לשם שמירת המידע, היא מפעילה מערכות, יישומים ונהלים לאבטחת המידע, המיועדים למזער את הסיכונים מפני גניבה, פגיעה, אובדן או גישה בלתי מורשית למידע.

עם זה, עם זאת, יישומים אלה אינם מבטיחים באופן מוחלט שמידע אישי לא ייחשף או ייגנב ממאגרי המידע. לכן, נגה אינה יכולה להיות אחראית במקרה של חדירה בלתי מורשית למאגרי המידע שלה ולכל נזק שיגרם על ידי חדירה בלתי מורשית כאמור.

 

 1. זכות עיון ותיקון:

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981 – כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשה בכתב או על ידי אפוטרופוס, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אם מצאת שהמידע לגביך אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, הינך רשאי לפנות להנהלת האתר בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.

 

 1. שינויים:

הנהלת האתר רשאית לשנות  בכל עת את מדיניות הפרטיות ומבקשת מהמשתמש לשוב ולעיין במדיניות פרטיות זו מעת לעת. אנו נעדכן את המשתמשים בכל שינוי מהותי בתנאי מדיניות פרטיות זו בדף הבית של האתר. שינויים מהותיים ייכנסו לתוקף ארבעה-עשר (14) ימים לאחר שהודעה נמסרה באתר. כל שאר השינויים במדיניות הפרטיות ייכנסו לתוקף באופן מיידי והמשך השימוש באתר לאחר השינוי בתנאים מעיד על הסכמתך לתנאים החדשים של מדיניות הפרטיות. במידה שמדיניות הפרטיות תתוקן בכדי להיענות לכל דרישה חוקית, התיקונים עשויים להיכנס לתוקף באופן מיידי, או כפי שנדרש על פי הדין, וללא כל הודעה מוקדמת. אם אינך מסכים עם התנאים החדשים, עליך לחדול מלעשות שימוש נוסף באתר.

בכל עת תוכל לעיין במדיניות הפרטיות העדכנית באמצעות לחיצה על הקישור המתאים באתר

 

 1. שירותים באתר:

האתר מספק פלטפורמה לצורך קבלת מידע ללקוחותיה של נגה ומאפשר להם ליצור קשר ישיר עם נציגי החברה. האתר מספק מידע ותכנים הקשורים בפעילות נגה ומוצריה, המיועדים בעיקר לקהל הצרכנים. בין היתר, מספק האתר מידע על מגוון אירועים בחיי נגה ועל מותגיה השונים.

 

 1. קניין רוחני:

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, בשירותים המוצעים בו ובכל תוכן הכלול בו לרבות תמונות, טקסטים וסימני מסחר, הן של נגה או שנגה מורשית לעשות בהם שימוש.

אין לעשות כל שימוש בתכנים האמורים ללא הסכמה מוקדמת, מפורשת ובכתב של נגה.

כאשר אתה מוסר תכנים לפרסום באתר, אתה מאשר בעצם מסירתם לפרסום כי אתה בעל כל הזכויות בהם וכי הנך רשאי למוסרם לפרסום וכן הנך מאשר כי אין ולא יהיו לך דרישות כלפי החברה ביחס לזכויות בתכנים אלה ו/או דרישות לקבלת תשלום עבור השימוש בהם. אם אינך היוצר או בעל הזכויות בתכנים שאתה מוסר לפרסום, אתה מאשר שהנך בעל הרשאה כדין מבעל הזכויות, המתירה לך למסור את התכנים לפרסום ולתת בהם זכויות שימוש כמפורט לעיל ולהלן. נגה לא תישא באחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מהפרת זכויות של בעלי הזכויות בתכנים. הנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של תכנים, שנעשו על ידך ומתחייב לשפות את נגה בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך.

 

 1. כללי

תנאים אלה כפופים לדין הישראלי בלבד, סמכות השיפוט הבלעדית, להכריע בכל סכסוך הכרוך

בכללים אלה, נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב בישראל.

החברה רשאית לשנות מעת לעת את תנאי השימוש ואת מדיניות הפרטיות של האתר. ככל ויבוצעו    במדיניות הפרטיות שינויים מהותיים תפרסם החברה הודעה בעניין זה באתר.

מכירים את האינסטוש שלנו?

לעמוד >

רוצים לעבוד איתנו?

לכל המשרות >